9,999 “I Love You’s” 

​I love you. I love you.  I love you.  I love you.  I love you.  I love you.  I love you.  I love you.  I love you. I love you.  I love you.  I love you.  I love you.  I love you.  I love you.  I love you. I love you.  I love you.  I … Continue reading 9,999 “I Love You’s”